logNorrköpings RadioFlygKlubb

 >Hem

>Styrelse

>Protokoll

>Regler TSFS

>Kalender

>Vill du bli medlem

>Foto2018-19
>2020

>Säkerhetsregler

>Kallelse årsmöte

>Dagordning  årsmöte

>Flygbladet

>Gamla bilder

>Notiser2020 2019

> Till-salu

fb


Uppdaterad 2020-11-21; Nya kort 10 nov från F13 ;Ny flik se "till salu" i vänster kolumnen- klicka! Inomhusflyg i sporthallen Vikingen är inställt pga Corona; 13 dec nytt beslut

Föreningen grundades 1976 av ett gäng modellflygare
som hade radiostyrt som sin gren av hobbyn.


Försäkring när du är medlem i RCFF > Kolla!

Nya regelverket: ( kategori1  0-7 kg)
Märk din modell med namn och telefonnummer.

För kategori2  7-25 kg gäller även tillståndsnummer
i märkningen. Tillstånd sökes personligen hos
Transportstyrelsen.Vi fotograferar utan att be om tillstånd på våra
flygfält. De som inte önskar att vara med på bild
och bli visade på hemsidan, anmäl dig till fotografen!

Vi flyger på Herrebrofältet torsdagar efter klockan 10.00
Är det inte flygväder är ni välkommna i vår klubbstuga på
fältet för en stunds samvaro!

På tisdagar efter kl 16.00 flyger vi på F13 när vi hittat
en lämplig bandel. Möjligheten att utnyttja den militära delen
finns ej längre. Tillgång till F13 kommer att justeras till de som
betalat medlemsavgift.


 E-mail till NRFK : anders.falldin@telia.com