NRFK 19/04/18—14/05/19

NorrköpingsRadioFlygKlubb
Starta bildspal
Pensionärsföreningen gästade oss på F13
Leifs grill var populär
Mer Panchos
Bosse förste kastare av Leifs Viggen
Gustavsson lever farligt
Puhh den flög, men bäst åt vänster! Leif var svett på ryggen!
Åt höger rollade den med 2 varv per sekund, se resultatet, men hel!
Gubbröra!
Östen under inskolning
Hasse, Bengt H, Benny, Per A Röjde upp!