nrfk2020 2020-02-27—11-10

ny
Starta bildspel
Bosses gula j35 Draken
Samling 10 nov. Vindstilla, alla med lättviktare trivdes!
Nu du lille vän får du flyga!
Fille han kan han! När Leif inte kände för att spaka.
Häftigt, va men fortfarande lite baktung
Leifs konstiga flygetyg
Vingen blev lite baktung och svår att flyga