NRFK2022 2022-06-21-30

Starta bildspel
Maxihallen ett 20 tal inomhusflygare från grannklubbarna
de stora ytorna, 3D modeller , drönare , pappsvalor och annat.
Årsmöte på Herrebro
Det var varmt i motljuset
Kocken Carlsbecker
Mötesöversikt
Ordföranden Fälldin
En välbesökt torsdag
I väntan på att få taxa ut
Janne flyger igen! Modellflyg håller en ung!