IMG_4255_edited.jpg

Medlemskap i Norrköpings Radioflygklubb, NRFK.

KOM TILL OSS OCH PROVA RC-FLYG, VI VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR!

SOM MEDLEM ERHÅLLER DU FÖLJANDE FÖRMÅNER:

 • Anslutning till SMFF, Sveriges Modellflygförbund, ( ingår med 145:- ).

 •  Försäkring via SMFF på godkända flygfält.

 • Rätt att flyga på NRFK´s fält och i enlighet med gällande regler.

 • Rätt att utnyttja klubbens materiel enligt gällande regler.

 • Köpa nyckel till fältstugan, så du kan vara aktiv när det passar.

VI BEHÖVER FÖLJANDE UPPGIFTER OM DIG FÖR REGISTRERING:

 1. Namn,

 2. Adress,

 3. Postnummer och Ort,

 4. Tel nummer,

 5. Personnummer,

 6. E-postadress samt

 7. Eventuellt gammalt SMFF nummer.

Skriv uppgifterna på inbetalningskort / Nätbetalning, även om de finns sedan tidigare.

De som betalar via Internet fyller i så mycket som får plats, övrigt via e-mail.

- - - - - - - 

KLUBBENS AKTIVITETER: 

 • Torsdagsförmiddagar kl 10.00 året runt träffas de som kan på Herrebro.

 • Tisdagseftermiddagar kl 16.00 på Bråvalla (F13) och i vissa fall på Herrebro.

 • Andra måndagen i månaden försöker vi ha klubbmöten när Corona inte hindrar oss.

Vi träffas oftast i klubbstugan vid Herrebrofältet.

 • Under vinterhalvåret träffas vi för inomhusflyg i olika lokaler som meddelas endera via mail, hemsida eller FB-sida.

- - - - - - - 

Vi har skolningsmöjlighet både på Herrebro och Bråvalla (F13) med dubbelkommando.

Då har de som vill ha möjlighet att lära sig RC-flyga och för de som behöver träna för att komma igång, är detta ett mycket lämpligt tillfälle.

- - - - - - - 

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2022.

Vi behåller tills vidare storleken på årsavgiften,

betala enligt nedan: 

 • Senior fr. o. m 21 år 600 kr

 • Junior t.o.m 20 år 200 kr

 • Hel familj 600 kr

 • Gästmedlem 300 kr    

 • Stödmedlem valfri summa

Norrköpings Radioflygklubb

Plusgiro 222 718-9