top of page

Verksamheter inom Norrköpings Radioflygklubb, NRFK.

Jet-flyg

Jet-flyg.

Segel-flyg

Segel-flyg.

Motorflyg

Motorflyg, el-, metanol och bensinmotorer.

Medlemsmöten

Trevliga medlemsmöten.

Inomhus-flyg

Inomhus-flyg.

Sjö-flyg
Dubbelkommando

Sjö-flyg.

Dubbelkommando.

Vinter-flyg

Vinter-flyg.

Drönar-flyg

Drönar-flyg.

Vårt mål är att alla försöker flyga det som man har intresse av inom RC-flyg  (Radio Controlled)! 
Vi försöker utöka och utveckla de nya möjligheter som uppkommer över tid.

Om Du är intresserad av något vi ännu inte har, kan du gärna höra av dig till oss om det.

bottom of page